The Game

Omdrejningspunktet for eventen er The Game.

Et stort byløb hvor de unge kommer igennem forskellige poster "gates" rundt omkring i midtbyen. Hele konkurrencen bliver styret af en app på de unges mobiltelefoner.

Læs spillereglerne

Vil du være Gatekeeper?

Byen bliver inddelt i farvezoner; rød, blå, gul og grøn. Hver farve tilskrives nogle metaforiske og symbolske værdier og de aktiviteter som er i det område tilskrives de samme værdier som den pågældende farve repræsenterer. De forskellige uddannelser, kulturinstitutioner og foreninger inviteres til at byde ind med aktiviteter i én eller flere af de fire farvezoner:

Rød Zone

I den røde zone er der latter og humor.

Der kan danses tango, spilles rockmusik, synges gospel, uddeles hjerter, dates, køres i Ferrari, udkæmpes fægtekampe med rollespilssværd eller dyrkes karate og tai chi.
Den røde farve kan være kærlighedens, revolutionens, aktivitetens, spændingens, varmens og glædens farve. Rød liver op, kan være en lokkende, hed og lidenskabelig farve.

I den røde zone findes Metropolen og biblioteket og på gadeplan er der scener i Østergade udenfor Metropol, ved Danmarksgade og på Vendelbopladsen.

Rød Zone

Blå Zone

Den blå farve er visdommens, afslapningens, koncentrationens, og stabilitetens farve.

I den blå zone kan man forestille sig stilfulde aktiviteter, der kunne indbefatte brugen af vand, is, bluesmusik, teknologi og viden. 

Blå kan forstærke en stemning af fordybelse, ro og afslapning og kan signalere ordentlighed, værdi og kompetencer. I den blå zone finder vi Grafisk Værksted, Vendelbohus og Kunstmuseet samt udendørsscener på Torvet foran Det gamle Rådhus, Sct. Olai Plads, CityScenen og P. Nørkjærs Plads.

Blå Zone

Gul Zone

I den gule zone kan der opleves rullende teater, ildartister, gnister der tændes, brænde der slukkes, asiatisk mad og stompshow.

Den gule farve forbinder vi med solskin, energi og effektivitet, det er optimismens og nyskabelsens farve.

I den gule zone findes rutebilstationen, hvor fremtidens teateroplevelseshus skal ligge. Her har vi gaderne Jernbanegade, Brinck Seidelinsgade og endelig Mammutpladsen.

Gul Zone

Grøn Zone

I den grønne zone kan man forestille sig aktiviteter der omhandler jorden, planterne, naturen, bæredygtighed og økologi.

Skabelsen, livet og sundhed og sportslige udfoldelser som golf, fodbold og løb.

Den grønne farve er håbets, det levende og vækstens farve og kan forstærke en stemning af harmoni og balance, gennem formidlende, forfriskende og menneskelige aktiviteter.

I den grønne zone ligger Vendsyssel Historiske Museum, Vendsyssel Teater, Den musiske Skole og Skolegade 4, og Christians Gave og Søndergade danner ramme om forskellige aktiviteter.

Grøn Zone