Under The Game

  • De studerende mødes på Springvandspladsen efter at spist morgenmad ude på deres respektive uddannelser. Her får de en fælles intro. Efter countdown løber de studerende ud til deres respektive gates.   
  • Tiden er en vigtig faktor i spillet. Der skal tjekkes ind på de forskellige gates på de givne klokkeslæt. Maxpoint for rettidig indtjekning. Kommer man for sent, gives der automatisk færre point igennem app’en. Man kan IKKE springe en gate over. Så ophører pointtællingen.
  • Hver gate har en gatekeeper, der er ansvarlig for gaten. Gatekeeper sikrer, at tiden overholdes og varetager scanning af QR-koder.
  • Husk at holde placerings QR-koder skjulte, så eleverne ikke scanner selv. 
  • Holdet har valgt en player, der er holdlederen. Det er playerens ansvar at ”tjekke ind” på gaten ved at scanne QR-koden på skiltet under gatens nr. og titel. (Alle har mulighed for at være den, der tjekker ind, men det kan kun gøres én gang)
  • På gaten instruerer I holdets aktører (afhængig af aktiviteten, kan det dreje sig om alle eller blot nogle) i gatens aktivitet og konkurrencebetingelser.
  • Vinderen findes af jer som gatekeepere, og herefter uddeler I point. I uddeler en 1. plads, 2. plads og en 3. plads. (Bemærk; ved enkelte gates gives udelukkende ”Deltagerpoint”). Når pointene er uddelt, skal holdet skynde sig til næste gate på ruten.