Vil du være Gatekeeper?

Som Gatekeeper har du mulighed for at præsentere din organisation/virksomhed/forening/uddannelse/kulturinstitution for byens godt 2.000 nye studerende.

Derudover er du også repræsentant for HjørringLIVE og er vores ansigt udadtil.

Du skal udvikle en aktivitet, hvor tre klasser dyster imod hinanden for at vinde henholdsvist 1. , 2. og 3. pladsen. Aktiviteten må vare maks 20 minutter inkl. velkomst, intro og pointgivning.

Det er vigtigt at huske tjek-ind. Der er tjek-ind hvor halve time. Hvis de studerende kommer for sent, får de færre point (sker via backend og QR-koder). Hver gate modtager tre placerings QR-koder (henholdsvis 1. 2. og 3. plads) samt en gateQR-kode til tjek-ind. Det er kun nødvendigt, at der er en, der tjekker ind pr. klasse.

For tilmelding og mere info kontakt projektleder Dorte Reinholdt:

dorte.reinholdt@hjoerring.dk

Inden The Game

Før du kan stå som Gatekeeper, er der en række punkter du skal opfylde:

 • Deltag i Gatekeeper-workshop.
 • Bestil t-shirt. 
 • Skriv og indsend gatebeskrivelse inden givne deadline. Gatebeskrivelsen er det tekststykke, de studerende kan læse i app’en, inden de deltager i jeres gates.
 • Meld tilbage igennem gatebeskrivelsen, om I skal bruge strøm eller har andre hensyn, vi skal være opmærksom på.
 • Deltag i infomøde
 • Sidequests og bonuspoint: En sidequest er en mulighed for, at de studerende hurtigt kan få ekstra point og for jer, hvis I ønsker mere eller andet end en gate. På en sidequest stiller I en enkelt opgave til de studerende, som kan besvares individuelt og hurtigt. Eksempelvis ”lav en armbøjning”, ”Tilmeld dig vores nyhedsbrev” ”Bliv bloddonor”.
Under The Game
 • De studerende mødes på Springvandspladsen efter at spist morgenmad ude på deres respektive uddannelser. Her får de en fælles intro. Efter countdown løber de studerende ud til deres respektive gates.   
 • Tiden er en vigtig faktor i spillet. Der skal tjekkes ind på de forskellige gates på de givne klokkeslæt. Maxpoint for rettidig indtjekning. Kommer man for sent, gives der automatisk færre point igennem app’en. Man kan IKKE springe en gate over. Så ophører pointtællingen.
 • Hver gate har en gatekeeper, der er ansvarlig for gaten. Gatekeeper sikrer, at tiden overholdes og varetager scanning af QR-koder.
 • Husk at holde placerings QR-koder skjulte, så eleverne ikke scanner selv. 
 • Holdet har valgt en player, der er holdlederen. Det er playerens ansvar at ”tjekke ind” på gaten ved at scanne QR-koden på skiltet under gatens nr. og titel. (Alle har mulighed for at være den, der tjekker ind, men det kan kun gøres én gang)
 • På gaten instruerer I holdets aktører (afhængig af aktiviteten, kan det dreje sig om alle eller blot nogle) i gatens aktivitet og konkurrencebetingelser.
 • Vinderen findes af jer som gatekeepere, og herefter uddeler I point. I uddeler en 1. plads, 2. plads og en 3. plads. (Bemærk; ved enkelte gates gives udelukkende ”Deltagerpoint”). Når pointene er uddelt, skal holdet skynde sig til næste gate på ruten.