Grøn Zone

I den grønne zone kan man forestille sig aktiviteter der omhandler jorden, planterne, naturen, bæredygtighed og økologi.

Skabelsen, livet og sundhed og sportslige udfoldelser som golf, fodbold og løb.

Den grønne farve er håbets, det levende og vækstens farve og kan forstærke en stemning af harmoni og balance, gennem formidlende, forfriskende og menneskelige aktiviteter.

I den grønne zone ligger Vendsyssel Historiske Museum, Vendsyssel Teater, Den musiske Skole og Skolegade 4, og Christians Gave og Søndergade danner ramme om forskellige aktiviteter.

Grøn Zone