Holdtilmelding/registrering

Inde i app’en skal I klikke på ”The Game”.

Her finder I app’ens kamera. PLAYEREN sørger for, at alle scanner holdets QR-kode med kameraet.

PLAYEREN er under hele spillet ansvarlig for, at én scanner QR-koden ved hver GATE, samt GATENS point-QR-kode. Når alle har scannet holdets QR-kode, er I tilmeldt The GAME, og I får en rute tildelt.