Affald

Når klassen har spist, samles alt affaldet i den uddelte affaldssæk, hvorefter det afleveres og sorteres hos affaldsgatekeeperne, som står rundt om i parken. Når I afleverer affaldet, scannes de sidste QR-koder, og spillet er slut!