Spillereglerne

Sådan foregår The Game - Hjørring Live 2016

The GAME er et reality spil, hvor byens foreninger, uddannelser, handelsliv og kulturinstitutioner arbejder sammen for at skabe den bedste start for dig.

På dagen vil de stå rundt om i vores farverige bymidte med sjove, skæve, vilde og kloge opgaver på de såkaldte GATES. De glæder sig til at give dig og din klasse en forsmag på de forskellige tilbud og aktiviteter Hjørring har hele året rundt.

Den Store Klassefest

Jeres klasse skal kæmpe mod 150 andre klasser.

Hovedpræmien er DEN STORE KLASSEFEST, der planlægges og afholdes i samarbejde med Buddy Holly, der sponsorer præmien. Vinderne kåres fra scenen på Springvandspladsen i eftermiddag.

Undervejs i The Game har I mulighed for at vinde ekstrapræmier til jeres klasse. I kan læse hvilke konkurrencer inde i Hjørring LIVE app’en. Vinderne bliver ligeledes kåret på Springvandspladsen efter frokosten.

Præmierne kan kun indløses, hvis de hentes på dagen. Hold øje med storskærmen for at se, om jeres klasse har vundet en af de mange GATEkonkurrencer.

Spilleregler og gennemgang

Når I er med i The GAME, kræver det sammenhold, samarbejde, koordinering, styring og kendskab til hinandens stærke og svage sider.

Nogle opgaver kræver, at I på forhånd udvælger én eller flere til at løse udfordringen, så bak jeres holdkammerater op, og hep alt det I kan. Hvis I viser ekstra holdånd kan det give ekstra points – så husk det!

Download

The GAME afvikles på app’en Hjørring LIVE.

Den kan hentes på iOS og Android telefoner. Alle fra klassen skal hente Hjørring LIVE app’en. Husk at sige ja til at modtage push-beskeder og at registrere jeres aktuelle placering. Det kan give ekstra point! Under ”Nyheder/info” kan I finde dagens program, generelle oplysninger, spilleregler og kontaktoplysninger.

Hvis der sker ændringer i programmet i løbet af dagen, modtager I en push-besked.

Download app's her:

Apple Store Google Play

Player + Presseansvarlig

Klassen skal vælge en PLAYER, der er holdkaptajn.

PLAYEREN får udleveret en velkomst-sæk. I sækken er der en kuvert med holdets QR-kode, en stak ”Trofast”-kort og Hjørring LIVE vanddunke, samt en plakat til jeres klasselokale. PLAYEREN skal dele Trofast-kort og vanddunke ud til klassen.

Scor ekstrapoint ved at finde Trofasts sidequest og aktivere jeres kort. Vanddunken er sponsoreret af Hjørring Vandselskab og Team Bæredygtighed. Husk at fylde den med vand, inden I går fra skolen. Der er opstillet en vandpost på Springvandspladsen, hvor I kan tappe frisk vand fra kl. 9-14.

Sækken skal I gemme til jeres affald. Der står containere på Springvandspldsen. Når The GAME er slut, vil I få point for at aflevere sækken med affald. Plakaten kan I hænge op, så I ikke glemmer, hvor I kan finde og dele oplysninger om aktiviteter.

I skal vælge en PRESSEANSVARLIG, der skal uploade billeder på Instagram med #hjlive løbende hele dagen.

Holdtilmelding/registrering

Inde i app’en skal I klikke på ”The Game”.

Her finder I app’ens kamera. PLAYEREN sørger for, at alle scanner holdets QR-kode med kameraet.

PLAYEREN er under hele spillet ansvarlig for, at én scanner QR-koden ved hver GATE, samt GATENS point-QR-kode. Når alle har scannet holdets QR-kode, er I tilmeldt The GAME, og I får en rute tildelt.

Gates

Klik på ”GATES”. Her kan I se, hvilke GATES jeres hold skal besøge og i hvilken rækkefølge.

Der vil ikke nødvendigvis være tale om numerisk rækkefølge. Yderst til højre i app'en kan I se, hvilket klokkeslæt I skal tjekke ind på GATEN for at opnå MAX ”tjek ind”-point.

Ved GATENS nummer er opgavens titel og angivelse af GATENS placering. Der står også, hvor langt der er hen til GATEN fra jeres aktuelle placering. Klik på bjælken for at se beskrivelsen af opgaven ved hver GATE. Beskrivelsen forbereder jer til at løse opgaven ved GATEN. Dan jer et overblik over alle GATES og farvezoner ved at klikke på ”alle” øverst i højre hjørne.

Kort

Byen er inddelt i fire farvezoner:

  • I Rød Zone får I opgaver, der afspejler kærlighed, , blod, varme og  omsorg.
  • I Gul Zone handler opgaverne om nyskabelse, energi, lyn, ild og gnister.
  • I Grøn Zone er det bæredygtighed, miljø ,økologi, sundhed og sport, der er de overordnede temaer for opgaverne.
  • I Blå Zone handler opgaverne om vand, is, viden, teknologi, kunst og innovation.

Klik på kortet for at se, hvor i byen I befinder jer og placeringen af de gates I skal besøge. Den gate I skal besøge først vil blinke.

Gates og Gatekeeper

PLAYEREN tjekker holdet ind klokken 9.30 ved den første GATE QR-kode.

Herefter tjekker I ind på nye GATES hver halve time SHARP! I alt skal I tjekke ind seks gange.

På hver GATE vil der være en Gatekeeper, der instruerer i gatens aktivitet og uddeler point til jeres hold.  Vær opmærksom på, at mobilnettet kan blive overbelastet – derfor kan der gå lidt tid, før pointene registreres.

Score

Under ”Score” kan I følge jeres holds optjente point, ligesom I under ”skoler” kan følge skolernes samlede point.

Der er mulighed for at optjene ekstrapoint ved at overholde tidsplanen og besøge de mange sidequests. Alle kan tjene ekstra point til deres klasse. I kan finde Sidequests ved at:

  • Kontakte Hjørring guiderne – de har en oversigt over ALLE sidequests.
  • Vær opmærksom på pushbeskeder og nyheder fra app'en
  • Læse gatebeskrivelsen. Få GATEs har sidequests sammen med deres gate.
Affald

Når klassen har spist, samles alt affaldet i den uddelte affaldssæk, hvorefter det afleveres og sorteres hos affaldsgatekeeperne, som står rundt om i parken. Når I afleverer affaldet, scannes de sidste QR-koder, og spillet er slut!